فرماندار چرداول در جلسه حفاظت از اراضی ملی:

باهرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد قانونی وقضایی انجام میشود

باهرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد قانونی وقضایی انجام میشود

جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی وکشاورزی در چرداول تشکیل شد.
در این جلسه فتاحی فرماندار شهرستان چرداول گفت:هرگونه ساخت وساز غیرمجاز در اراضی ملی وکشاورزی که تغییر کاربری آنها بدون اخذ مجوز از دستگاههای مربوطه باشد برخورد جدی انجام میگیرد.وی افزود:همه مردم شهرستان باید بدانند هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز جرم محسوب میشود ولازم است تا دراین زمینه نظارت وبازرسیهای ارگانهای مربوطه بیشتر شود.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است