فرماندار شهرستان در دیدار با خانواده شهدا:

امنیت واقتدار امروز ما مدیون خون پاک شهدا گرانقدر است.

امنیت واقتدار امروز ما مدیون خون پاک شهدا گرانقدر است.

فرماندار شهرستان چرداول بهمراه امام جمعه موقت شهرستان وجمعی از مسولین با خانواده معظم شهید ابراهیم باقری در شهر سرابله دیدار واز نزدیک در جریان درخواستها ونیازهای این خانواده قرار گرفت.
فتاحی فرماندار شهرستان در این دیدار گفت:کشور ما مدیون جانفشانیهای شهدا گرانقدر دفاع مقدس است وآسایش ورفاه کنونی مردم مدیون خون پاک این عزیزان است.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است