معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

نام : آقای علی رحیمی

متولد : 1352/05/01

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی عمران و مدیریت ساخت

مدت سابقه : 22 سال

سوابق :

1_  ناظر پروژه های عمرانی و طرح های اقتصادی

2_ کارشناس راه و ساختمان فرمانداری چرداول

3_ دبیر شورای هماهنگی بحران فرمانداری به مدت 4 سال

4_ کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری چرداول

5_  عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان

6_نایب رئیس هیات مدیره کارشناسان قوه قضاییه استان ایلام به مدت 4 سال

7_ دانشجوی ممتاز مقطع دکتری تخصصی

8_ دارای سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد ایلام و سرابله و سفیر دانش ایلام به مدت 11 سال

9_ دارای مقالات متعدد در زمینه های سازه ، زلزله ، مدیریت ساخت و شهرسازی

10_  دبیر تطبیق مصوبات شوراهای شهرهای شهرستان چرداول

11_ مسئول کمیته فنی توسعه روستایی شهرستان چرداول

12_ معاون برنامه ریزی امور عمرانی فرمانداری چرداول