کارشناس سیاسی و اجتماعی

 

نام : بهمن علی کرمی

متولد : 1352

مدرک تحصیلی : لیسانس علوم سیاسی

مدت سابقه : 15

سوابق :

1_ روابط عمومی فرمانداری

2_ ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

3_ کارشناس امور شوراها و دهیاری ها فرمانداری سیروان

4_ کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی