سرایدار

 

نام : جلیل تکش

متولد : 1357/07/01

مدرک تحصیلی : پنجم ابتدایی

مدت سابقه : 17 سال

سوابق :

1_ شهرداری سرابله به مدت 15 سال

2_ فرمانداری شهرستان چرداول از سال 95 تاکنون