سرایدار

 

نام : علی شاهینی

متولد : 1356/07/01

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

مدت سابقه : 16

سوابق :

1_ نیرو خدماتی سازمان مدیریت به مدت 4 سال

2_ نیرو خدماتی استانداری ایلام به مدت 2 سال

3_ مسئول دبیرخانه فرمانداری چرداول 

4_ سرایدار و نیروی پشتیبانی فرمانداری شهرستان چرداول از سال 88 تا کنون