کارشناس راه و ساختمان

 

 

نام : میلاد رستمی مهر

متولد : 1373/09/16

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران _ عمران

مدت سابقه : نیروی امریه از تیرماه سال 1397 تاکنون