کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی

 

نام : ایرج فتحی نیا

متولد : 1364/06/30

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس پدافند غیر عامل

مدت سابقه : 4 سال

سوابق :

1_ طراحی و نظارت پروژه های نظام مهندسی از سال 1393 تاکنون

2_ پایه سه نظام مهندسی