کارشناس شورای پیگیری مدیریت بحران و امور اقتصادی

 

 

نام : علی نصیری

متولد : 1348/08/01

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

مدت سابقه : 26 سال

سوابق :

1_ دبیر و کارشناس مسئول آرد و نان فرمانداری چرداول

2_ مدیر دفتر فرماندار چرداول

3_  مسئول دبیرخانه فرمانداری چرداول

4_ کارشناس امور برنامه ریزی فرمانداری چرداول

5_ دبیر شورای  ترافیک و هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری چرداول

6_ فرمانده پایگاه امام محمد باقر (ع) فرمانداری چرداول