معرفی فرماندار

نام :  جناب آقای مراد یگانه

متولد : 1353/12/20

مدرک تحصیلی : دکتری جامعه شناسی ، اقتصادی و توسعه

سوابق :

1- از سال 79 تا 81 شهردار لومار

2- از سال 82 تا 86 بخشدار سیروان

3- از سال 92 تا 95 فرماندار شهرستان سیروان

4- از سال 95 تاکنون فرماندار شهرستان چرداول