معرفی بخشدار

نام : یاسر مامی

متولد : 1362/12/01

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری علوم سیاسی

مدت سابقه : 10 سال

سوابق :

1- کارشناس سیاسی و انتظامی بخش هلیلان

2- کارشناس امور اجتماعی و انتخابات بخشداری هلیلان

3- کارشناس امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری چرداول

4- کارشناس بودجه معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام

5- بخشدار شباب از سال 92 تاکنون