مقابله با ویروس کرونا:

جلسه ستاد مقابله با کرونا در چرداول برگزار شد

جلسه ستاد مقابله با کرونا در چرداول برگزار شد

شصت وچهارمین جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با ریاست فرماندار در چرداول برگزار شد.
فتاحی فرماندار چرداول از تمدید محدودیتها تا پایان هفته جاری خبرداد وگفت: محدودیتها تاثیر بسیار زیادی در کاهش آمارهای مبتلایان داشته است که مردم واصناف در این زمینه در حد مطلوبی همکاری کردند.
وی در ادامه از مدیران دستگاههای مربوطه خواست تا گزارش اقدامات خودرا بصورت روزانه به ستاد کرونا ارائه دهند.
فتاحی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساختها وتجهیزات بیمارستان امام علی سرابله گفت: جهت توسعه زیرساختها وارتقا تجهیزات این مرکز با رایزنیهای استاندار ودانشگاه علوم پزشکی استان اقداماتی انجام شده است.
وی همچنان خواستار تعامل مردم با ستاد مقابله با کرونا شد و از همراهی آنان قدردانی کرد.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است