فتاحی فرماندار چرداول در گفتگوبا خبر سیمای مرکز ایلام

محدودیتهای ستاد ملی مبارزه با کرونا با همکاری مردم تاکنون مثبت ارزیابی میشود

محدودیتهای ستاد ملی مبارزه با کرونا با همکاری مردم تاکنون مثبت ارزیابی میشود

ارتباط زنده تصویری فتاحی فرماندار چرداول با خبر سیمای مرکز ایلام با موضوع تشریح اقدامات انجام گرفته در جریان اعمال محدودیتهای دو هفته ای در شهرستان چرداول انجام شد

فتاحی فرماندار شهرستان در این ارتباط زنده از کاهش مبتلایان به کرونا،بستری ها وپایین آمدن آمار فوتی ها در چرداول خبرداد

ویگفت: محدودیتهای ستاد ملی مبارزه با کرونا با همکاری تحسین برانگیز مردم تاکنون بسیار مثبت ارزیابی میشود و برای ادامه وتداوم این محدودیتها همچنان نیازمند حمایت ومشارکت مردم هستیم.

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است