با هدف نظارت وبازرسی نانواییهای شهر شباب:

بخشدار بخش شباب از واحدهای خبازی سطح شهر شباب بازرسی بعمل آورد.

بخشدار بخش شباب از واحدهای خبازی سطح شهر شباب بازرسی بعمل آورد.

حسن کریمی پور بخشدار شباب گفت: بازدید نانواییها ونظارت بر روند فعالیت نانواداران در شهر شباب یصورت مستمر انجام میشود.

وی گفت: به جهت رعایت دستورالعملهای بهداشتی وایمنی و رعایت بهداشت در نانواییها این نظارتها بصورت روزانه انجام میشود .

کریمی پور افزود: با هرگونه تخلف در زمینه مسائل بهداشتی،کم فروشی وعدم کیفیت پخت برخورد قانونی بعمل میاید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است