در بازدید از نانوایی های آسمان آباد توسط بخشدار مرکزی و اعضای کارگروه آرد و نان؛

تعداد 48 کیسه آرد قاچاق کشف وضبط گردید.

تعداد 48 کیسه آرد قاچاق کشف وضبط گردید.

در این بازدید تعداد ۴۸ کیسه آرد قاچاق شناسایی و پرونده مربوطه تشکیل و به تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ارجاع شد.
در این بازدید نانوایی های که نکات بهداشتی را رعایت نکرده بودند جریمه و یا کسر سهمیه شدند.این بازرسیها ونظارتها در سطح روستاهای شهرستان با همکاری ادارات عضو شورای آرد ونان ادامه خواهد داشت.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است