جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی

جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی

جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی

جلسه کارگروه اجتماعی ،فرهنگی شهرستان چرداول با موضوع بررسی وکاهش آسیبهای اجتماعی با حضور اعضادر فرمانداری برگزار شد.دراین جلسه مامی معاون سیاسی فرماندار شهرستان بر ضرورت تشکیل کارگاههای آموزشی با حضور کارشناسان مربوطه درجلوگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است